Svietimo-bendruomenei

Mokyklos himnas

Mano miela mokykla,
Būk visada mylima.
Būk mums visada teisinga,
Graži, artima, reikalinga.

– Pašlovinta tebūnie pamoka,
Žinių šaltinis knyga.
Širdis čia tejungia draugystė.
Tekrykščia laiminga vaikystė.

Teskleidžias svajonių sparnai,
Tespindi mūsų veidai.
Mes eisim šviesos takais,
Išminties labirintų keliais.

Žodžiai: 7b klasės mokinių, mokytoja A.Dėdelienė
Muzika: V.Malinauskas


Raimundas Samulevičius 1937-1981

1937 m. rugsėjo 25 d. Kaune Raimundo Samulevičius, dramaturgas, prozininkas. Mokėsi Maskvos M. Gorkio literatūros institute. Paskelbė pjesių („Pasiklydęs tarp žvaigždžių“, 1966; „Jeigu pasibels“, 1967; „Aidas“, 1969; „Paukšti, ateik čia!“, 1975 ir kt.), novelių, apykasų (rink. „Ugniakuras pagiry“, 1981). Mirė 1981 m. vasario 2 d. Vilniuje, palaidotas Kaune.

Iš ,,Autobiografijos“, rašytos 1976 m.

,,Gimiau Kaune. Tačiau vaikystę praleidau pas senelę – vienkiemyje prie miško (Praulių kaime, netoli Jonavos geležinkelio stoties)… (…) Literatūra, matyt, buvo mano kraujyje, nes senelis Vilhelmas Vasiliauskas spausdino apsakymus rusų periodikoje 20 a. Pradžioje, rašo ir motina – dailininke animalistė. Besimokydamas žemesnėse klasėse, rašiau nuotykių apysakas, dramą apie Barborą Radvilaitę, galvojau apie Jonušą Radvilą… Pirmą kartą mano apsakymas buvo išspauzdintas 1954 m. rajono laikraštyje į Pergalės vėliava, kurį redagavo buvęs mūsų klasęs aukletojas R. Pečiulis. (…)

Kodėl pradėjau rašyti teatrui, nė pats nežinau, nes iki 25 metų į teatrą beveik nevaikščiojau, vertinau vien kino meną. Įstojau į Veterinarijos akademiją, bet taip ir nebaigiau… 1962 m. pavasarį dalyvavau Dubultuose vykusiame dramaturgų seminare. Seminaro vadovo V. Pimenovo kalbinamas išvažiavau į Maskvą, į literatūros institutą. Ten dėstė keli puikūs dėstytojai, kurių paskaitos man buvo vertingesnės už diplomą, tad neskubėjau baigti… Pagaliau rektoriui nusibodo nedisciplinuotas studentas, ir 1973 m. teko apginti diplominį darbą…
(…) Rašau įkvėpimo pagautas ir esu šventai įsitikinęs, jog kurti galima tik esant tokiai keistai būklei, kurios jokie mokslininkai nesugeba išaiškinti… Rašau ir mąstau apie savo būsimuosius darbus – valgydamas, važiuodamas traukiniu, sėdėdamas kine… (…)
Noriu kad mano kūrinai būtų trapūs, lyg išausti iš rūko ir drauge turėtų plieninio tilto konstrukcijos patvarumą. Labiausiai branginu A. Čechovo dramaturgiją. Draminės architektūros mokiausi iš Bacho, Marčelo, Vivaldžio.
Mūsų režisieriai nelinko prie mano dramų. Nesuprato (išskyrus vos vieną kitą) manęs ir kiti kritikai – beveik kiekviena mano pjesė buvo įnirtingai puolama ir niekinama. Mano pjesės buvo statomos Rusijos Federacijos, Estijos, Armėnijos, Ukrainos, Lenkijos, Suomijos, Lietuvos teatruose. (…)


Mokyklos istorija

Mokykla pradėta statyti 1987 m.

1988 m. Rugsėjo 1-ąją dieną nauja mokykla atvėrė 727 mokiniams. Tuomet ji vadinosi Jonavos 6-oji vidurinė mokykla. Mokyklai vadovavo direktorius Donatas Juodelė. Mokytojų kolektyvą sudarė 44 pedagogai. Mokytojai buvo jauni, energingi, jų amžiaus vidurkis – 35 metai.

1990 m. pavasarį mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. Dvyliktą klasę baigė 12 mokinių. Pirmos laidos auklėtoja buvo biologijos mokytoja Žiedrūna Jurgutienė.
1990 m. mokyklos kolektyvui vadovauti pradėjo direktorius Robertas Mikulėnas.
1997 m. rugsėjo 3 d. Mokyklai suteiktas kraštiečio dramaturgo Raimundo Samulevičiaus vardas. Tais pačiais metais įkurtas mokyklos muziejus.
2001 m. mokyklą baigė paskutinė – dvylikta abiturientų laida (47 abiturientai). Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindinė.
2001 metais mokykla įtraukta į UNESCO asocijuotų mokyklų tinklą.
2001 m. mokykla įtraukta į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
Nuo 2001 m. mokykla dalyvauja Mokyklų Tobulinimo programoje.
2002 m. mokykla paskelbta spotiškiausia Lietuvos mokykla (pagrindinių mokyklų tarpe).
2004 m. mokyklos kolektyvui vadovauti pradėjo direktorius Artūras Jagelavičius.

2004-2005 m. m. mokykloje mokėsi 1036 1-10 klasių mokiniai, dirbo 74 pedagogai.