Erasmus + KA2

Bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais 2017-2019 Gifted and Tallented Educational Support/ 2017-2019 pagalba ugdant gabius ir talentingus vaikus…

Skaityti toliau: →