Lyderių laikas

Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Lyderių laikas 3“. Kaip mums sekasi šiame projekte sužinosite paskaitę mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aldonos Gailienės ir pradinių klasių mokytojos Žydrūnės Tuomienės straipsnį „Stiprinome mokėjimo mokytis gebėjimus“.