Lytiškumo paskaita

Vasario mėn. Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 5-8 klasių mokiniai turėjo puikią progą dalyvauti paskaitose lytiškumo ugdymo temomis.  Paskaitų metu  vaikai, paaugliai įgijo  žinių, įgūdžių, nuostatų ir vertybių formavimosi pagrindų.

Mokiniai išgirdo, kaip reikia  rūpintis savo sveikata, gerove ir orumu; vystyti pagarbius socialinius ir tarpasmeninius santykius; gebėti tinkamai priimti sprendimą dėl savo ir kitų gerovės; suprasti ir užtikrinti savo ir kitų sveikatos bei gerovės apsaugą.

Su mokiniais bendravo, atsakinėjo į jų klausimus VŠĮ „Sveiki sveiki“ komandos narė Justina Tuleikienė, paskaitą organizavo Jonavos visuomenes sveikatos biuro specialistė Leonarda Savickienė.