Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys

„KVIEČIAME BENDRADARBIAUTI MOKANTIS MOKYTIS“

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija kartu su kitomis Jonavos rajono ugdymo įstaigomis dalyvauja nacionaliniame projekte „Lyderių laikas 3”.

Šia nacionaline iniciatyva siekiama tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, t. y. paskatinti pokyčius švietimo įstaigose, siekiant mokinių (ugdytinių) mokymosi pažangos.

2019 m. pradžioje suburta projekto kūrybinė komanda, kurią sudaro rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei dešimties ugdymo įstaigų atstovai. Raimundo Samulevičiaus progimnazijai atstovauja direktorės pavaduotoja ugdymui Aldona Gailienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Žydrūnė Tuomienė. Rajono projekto kūrybinė komanda, kuruojama profesionalų, rengia pokyčio projektą, orientuotą į besimokančiųjų mokymosi sėkmę, analizuoja rajono švietimo įstaigų problemas ir ieško galimų sprendimo būdų.

Remiantis atliktais profesinio kapitalo tyrimais ir Lietuvos švietimo būklės analizės duomenimis, yra išgryninta projekto tema „Tarpusavio sąveika, stiprinant mokėjimo mokytis kompetenciją“, kuri bus pristatyta renginyje „KVIEČIAME BENDRADARBIAUTI MOKANTIS MOKYTIS“, vyksiančiame 2019 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. Jonavos kultūros centro mažojoje salėje.

     Apie projektą daugiau skaitykite: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/https://www.jonava.lt/lyderiu-laikas-3

LL3 projekto Jonavos kūrybinė komanda