Projektais paremtas mokymas – vienas prasmingiausių mokymosi būdų


2021 m. liepos mėnesį Ispanijos Karalystėje, Alikantėje, Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos mokytojos Asta Eimutienė ir Genovaitė Jurkevičienė dalyvavo „Erasmus+“ programoje „Projektais paremtas mokymas“. Mokymų programa buvo skirta ne tik kvalikacijai kelti, bet tarptautinių partnerysčių kontaktams užmegzti tolimesniam bendradarbiavimui. Seminaro metu buvo dalinamasi gerąja patirtimi tarp Lenkijos, Slovakijos, Lietuvos, Ispanijos kolegų.

Mokytoja Genovaitė

Akcentuota, kad projektais paremtas mokymas – tai mokymo metodas, kuriuo
mokiniai įgyja žinių bei įgūdžių dirbdami tęstinį laiką ir tyrinėdami konkretų įtraukiantį ir sudėtingą klausimą, problemą arba iššūkį. Projektinę veiklą siūloma tęsti ne ilgiau 6
mėnesių.
Programos metu buvo vystomos projektais paremto mokymo strategijos, užtikrinant,
kad jos atitiktų šiuolaikinius ugdymo standartus, aktualijas ir programų reikalavimus. Didelis dėmesys buvo teikiamas dalykų integracijai, kasdieniam pritaikomumui ir mokinių poreikiams kritiškai mąstyti bei atskleisti jų potencialą.

Mokytoja Asta

Diskutuota, kokią naudą, be akademinės, projektais paremtas mokymas gali suteikti
mokiniams. Projektinė veikla nėra vien trumpalaikės naudos siekimas. Ši veikla gali įtraukti mokinių protus ir širdis, skatinti gilųjį mokymąsi, suteikti prasmės jausmą mokantis bei galimybę praplėsti akiratį. Taip pat formuojami sėkmės įgūdžiai bei skatinamas kūrybiškumas. Mokytojo ir mokinio ryšys transformuojamas į mentorystę ir bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo.
Galiausiai pateikta metodikų, kaip išmatuoti projektais paremto mokymosi poveikį
mokinių supratimui ir įsitraukimui į projektines veiklas.
Kursai suteikė ne tik profesinės naudos, bet ir pagilino bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas, praplėtė kultūrinį akiratį.