Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos