Skambėk, gimtasis žodi!

„Per amžius žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba, visada rūpinosi ją išlaikyti, gražinti, skleisti, tobulinti. Nėra tokios niekingos tautos, nėra tokio menko žemės užkampio, kur nebūtų vartojama savoji kalba“, – sakė Mikalojus Daukša.  Ir tik todėl, kad turime lietuvišką žodį, lietuvišką kalbą, mes galime susikalbėti tarpusavyje, išsakyti savo nuomonę, kurti ir būti žinomi visame pasaulyje. Būtent todėl mes neturime pamiršti lietuviško žodžio ir lietuvių kalbos skambesio.

                      Saulėtą gegužės 26 dienos popietę į Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnaziją, kurioje vyko rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas „Skambėk, gimtasis žodi!“, atvyko Jonavos bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokiniai ir juos ruošusios mokytojos. Susirinkusiems dalyviams  6c klasės mokinė Ugnė Leonavičiūtė (mokyt. Dovilė Bisigirskienė) deklamavo Dalios Matolionienės eilėraštį „Ruduo“. Ugnė rajoniniame bendrojo ugdymo mokyklų  5–8 klasių mokinių  raiškiojo skaitymo konkurse užėmė  3 – iąją vietą. Svečiams akordeonu grojo 6d klasės mokinys Arminas Mikutovskis.

                      Komisija išrinko konkurso laimėtojus. Šiais metais 1 – ąją vietą laimėjo Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro 4 klasės mokinė Grytė Skersonaitė (mokyt. Gitana Čičinskienė); 2 – ają – Jonavos pradinės mokyklos 4 klasės mokinė Gustė Barkauskaitė (mokyt. Inga Eigėlienė); 3 – iąją vietą –  Jonavos pradinės mokyklos 4 klasės mokinė Neda Endriekutė (mokyt. Dalia Bačkienė).

                      Tariame nuoširdų AČIŪ visiems konkurso dalyviams, juos ruošusiems mokytojams, komisijai, svečiams.

                      Saugokime, branginkime, puoselėkime, neterškime savo kalbos. „Kalbėkime tik dideliais ir labai švariais žodžiais“,  –  sakė poetas Justinas Marcinkevičius.

                                           Konkurso organizatorės Žydrūnė Tuomienė ir Lina Korsakienė