STEM projektas ekologijos problemoms gvildenti

Šiais ir kitais metais Raimundo Samulevičiaus progimnazija dalyvauja Erasmus+ daugiašalės partnerystės projekte „Mokytojai ir mokiniai išbando STEM“. (STEM – angliškas akronimas, reiškiantis, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų visumą.)

Šis mokyklų mainų projektas yra orientuotas į ekologijos temas. Mokiniai mokysis pažinti globalias ateities pasaulio problemas, jas analizuos, bendradarbiaudami su bendraamžiais ieškos sprendimų būdų. Mokytojai keisis gerosiomis švietimo praktikomis. Dalyviai stiprins ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas, įskaitant bendrakultūrines žinias, stiprins Europos pilietiškumą.

Projekto partnerės – bendrojo lavinimo mokyklos iš Estijos, Turkijos, Bulgarijos, Portugalijos, Italijos ir Lietuvos. Jos organizuos veiklas pagal numatytą projekto planą ir rengs partnerių priėmimus. Raimundo Samulevičiaus progimnazija svečių – mokinių ir mokytojų sulauks šių mokslo metų pavasarį.

Projekto koordinatorė: Vaiva Pilipavičienė