Logopedė Irena Mikšienė

Telefonas: 8-349-65099

El. paštas: irena.miksiene@rsprogimnazija.lt

Kabinetas: 126

Darbo laikasKontaktinės valandos (tiesioginis darbas su mokiniais)Nekontaktinės valandos (konsultavimas, dokumentų pildymas, veiklų planavimas ir kt.)
Pirmadienis9.45-11.00 11.30-14.458.00-9.45 14.45-16.30
Antradienis9.45-11.00 11.30-14.458.00-9.45 14.45-16.30
Trečiadienis9.45-11.00 11.30-14.458.00-9.45 14.45-17.00
Ketvirtadienis9.30-10.45 11.30-14.458.00-9.45 14.45-16.30
Penktadienis9.30-14.009.00-9.30

Konsultacijos teikiamos suderinus laiką iš anksto el.p. irena.miksiene@rsprogimnazija.lt arba per el. dienyną Tamo.

Logopedo veiklos tikslasteikti kryptingą ir efektyvią pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Funkcijos:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas.
  • veda individualias, pogrupines ir grupines logopedines pratybas, padeda įveikti mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių ugdymo klausimais.
  • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • šviečia mokyklos bendruomenę mokinių kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų įveikimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.