Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklojeLeonarda Savickienė

Telefonas: 8-349-65099

Mobilus: +37067292174

El.paštas: leonarda.savickiene@jonavavsb.lt

Kabinetas Nr.125

Darbo laikas:

Darbo dienosDarbo laikas  (darbovietėje)Darbo laikas nuotoliniu būdu
Pirmadienis-Ketvirtadienis                       8.00 – 15.00 Pietų pertrauka 12.00 – 12.30  15.00-16.00
Penktadienis  8.00 – 14.00 Pietų pertrauka 12.00 – 12.30  14.00-14.30

Tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais,  mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto teikiama pagalba:
1. Konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas sveikatos klausimais.
2. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas.
3. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
4. Prevencinė veikla sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais.
5. Mokymosi aplinkos atitikimo higienos normoms priežiūra.