1. Dovilė Bisigirskienė – pirmininkė
  2. Vaiva Pilipavičienė – pavaduotoja
  3. Rita Masiliūnienė – sekretorė