Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys mokyklos veiklą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2011 m.

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (VŠS)

Bendrosios ugdymo programos ir planai

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Jonavos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įgrupių veiklos 2018 metų vasarą“