Specialioji pedagogė  Gitana  Mockuvienė

Telefonas: 8-349-65099

El. paštas: mockugita@gmail.com

Kabinetas: 127

Darbo laikas

VeiklaPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Darbo laikas8.00-16.308.00-16.308.00-16.308.00-16.308.00-14.00
Kontaktinis laikas (tiesioginis darbas su mokiniais)8.00-11.30     12.00-14.008.00 -11.00 12.00-14.008.00-9.30 10.00-13.008.00-12.00 13.00-14.008.00-10.30
Nekontaktinis laikas (konsultavimas, dokumentų pildymas, veiklų planavimas ir kt.)14.00-16.3011.30-12.00 14.00-16.3013.00-16.30 12.00-13.00 14.00-16.3011.00-14.00
Pietų pertrauka11.30-12.0011.00-11.309.30-10.0012.00-12.3010.30-11.00

Dėl konsultacijų derinti laiką  iš anksto el. paštu arba tel.8-349-65099

Tikslas: padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui lavintis ir ugdytis pagal savo gebėjimus ir kompetencijas, siekti asmeninės pažangos.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

1. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje),  ugdo jų neišlavėjusias pažintines funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

2. Atlieka  pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; vertina pažangą;

3. Rekomenduoja mokytojams, kaip pritaikyti, individualizuoti  mokomąją medžiagą, parinkti tinkamus ugdymosi metodus, būdus ir priemones; rengti ugdymo programas;

4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais;

5. Konsultuoja, bendradarbiauja su progimnazijos bendruomene specialiojo ugdymo, pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.