NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS IR VALANDŲ SKYRIMAS

Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti sporto, sveikatos ugdymo, meninės raiškos, gamtos ir kituose būreliuose, studijose bei kituose popamokiniuose renginiuose.

Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos, atsižvelgiant į klasių komplektų skaičių, papildomojo ugdymo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas mokinio krepšelio lėšas.

2022-2023 m.m.

Eil. Nr.Būrelio vadovasBūrelio pavadinimasVeiklos sritisVaikų amžius
1Petrylienė Jūratė„Pažink pasaulį“Gamtamokslis1-4 kl.
2Barišauskienė Regina„Gamta – visų namai“Gamtamokslis1-4 kl.
3Deveikienė Vilma„Mūsų planeta“Gamtamokslis1-4 kl.
4Mordasienė Danguolė„Juoda – balta“Šaškių (sporto)1-4 kl.
5Mordasienė Danguolė„Pelytė“IKT1-4 kl.
6Tuomienė ŽydrūnėDailės studijaMeno1-4 kl.
7Korsakienė LinaKomiksų kūrimasIKT1-4 kl.
8Korsakienė Lina„Matematikos vingrybėse“Matematinis1-4 kl.
9Jurkevičienė Genutė„Vėrinėlis“Folkloro1-4 kl.
10Jurkevičienė Genutė„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“Sporto1-4 kl.
11Šukienė Edita„Jaunojo tyrėjo užrašai“Matematinis1-4 kl.
12Šalčiūnienė Jolanta„Skaičių pasaulyje“Matematinis1-4 kl.
13Atmanavičienė Vida„Matematika – įdomiai“Matematinis1-4 kl.
14Leonavičius EugenijusRobotikaIKT1-4 kl.
15Auglienė Rima„Magija“Šokis1-4 kl.
16Benošienė VitalijaŠaškiųSporto1 kl.
17Zvicevičienė Ingrida„Baitukai“IKT3 kl.
18Mugenis Aleksandras„Sportiniai žaidimai“Sporto5-8 kl.
19Sadauskienė Diana„Judame kartu“Sporto5-6 kl.
20Lisovskaja Larisa„Seku, seku pasaką“Kalbinis5-6 kl.
21Šerėnienė Virginija„Gamtos tyrimai“Gamtamokslis5-7 kl.
22Šulskienė Auksė„Rusų kalbos mokytis smagiai!“Kalbinis6-7 kl.
23Jaugėlienė Audronė„Fizikos bandymai aplink mus“Gamtamokslis7-8 kl.
24Zvicevičienė Ingrida„Baitukai“IKT5-7 kl.
25Leinavičius EugenijusRobotikaIKT5 kl.
26Auglienė Rima„Magija“Šokis5-8 kl.
27Ruplienė Silvija„Chemija aplink mus“Gamtamokslis7-8 kl.
28Petkevičius Naglis„Aš Jonavos pilietis“Savivalda, savanorystė7-8 kl.
29Skridiliauskienė JoanaMuzikos „Koriukai“Muzikos5-8 kl.
30Šabanienė Danguolė
„Pažink gimtąjį kraštą“
Kultūros paveldo7-8 kl.
31Orlovienė V.TurizmoSporto7-8 kl.