DĖL 1,2% PAJAMŲ MOKESČIO  SKYRIMO

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos paramai

Gerbiami mokyklos mokinių tėveliai, mokytojai, darbuotojai ir visi rėmėjai, nuoširdžiai dėkoju Jums, už paramą mokyklai praeitais metais. Jūsų skirtas lėšas, derindami su mokyklos taryba, naudojome mokyklos estetinio vaizdo gerinimui, inventoriaus įsigijimui ir kt.

Prašau, visus galinčius, 1,2% pajamų mokesčio sumos ir toliau skirti Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijai. Ši parama jums NIEKO NEKAINUOS, išskyrus kelias minutes, skirtas užpildyti formai, o rezultatas mokyklai bus REIKŠMINGAS.

Norėdami paremti mokyklą ir skirti 1,2% pajamų mokesčio sumą , galite tai padaryti Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS)   https://deklaravimas.vmi.lt/

Pagarbiai

Direktorius  Artūras Jagelavičius