Kaip pagyvinti literatūros mokymą

Lapkričio 18-22 d. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Rita Masiliūnienė ir Dovilė Bisigirskienė dalyvavo programos Erasmus+ dotuojamuose mokymuose „Kūrybinis literatūros mokymas“. Kursai, organizuojami „Language Link Ltd“, įvyko Londone. Patyręs lektorius Francis McCormackas , tikras britų literatūros ir kultūros eruditas, akcentavo, kaip svarbu mokiniams aktualizuoti klasikos tekstus, atkeliavusius iš praeitų šimtmečių. Būtina atlikti skaitymo parengimo užduotis, sudominančias skaitytoją, supažindinančias su tam tikru kultūriniu laikmečiu. Perskaičius kūrinį tradicinę klausimų ir atsakymų veiklą mokėmės pakeisti kūrybiškesnėmis, bendrąsias kompetencijas ugdančiomis užduotimis, praturtinančiomis mokymąsi. Išbandėme vaidybinių elementų taikymo, filmo scenų kūrimo, kūrybinio rašymo ir kitokias užduotis. Įdomu, kad perteikta literatūros mokymo koncepcija yra paremta visais mokymosi stiliais, visapusiškai įtraukiančiais mokinius: vizualiniu, audialiniu ir kinestetiniu.

Mokytojos D. Bisigirskieniė, R. Masiliūnienė su lektoriumi F. McCormack

Popietinių ekskursijų metu susipažinome su Londone gyvenusiais žymiais britų rašytojais, miesto istorija, lankėmės Č. Dikenso, V. Šekspyro „Globus“ teatro muziejuose.