Kelsime kvalifikaciją Europos Sąjungos šalyse

Progimnazija laimėjo dar vieną „Erasmus+“ projektą. Šį kartą dotacija skirta tarptautiniams mokytojų mobilumams mokymosi tikslais – skirtingų dalykų mokytojai daugiau nei metus kels kvalifikaciją įvairiuose kursuose užsienio šalyse, iš viso įvyks 17 mobilumų. Konkrečiai mokymai vyks nuo 2019 m. rugpjūčio iki 2020 m. rugsėjo.

Šis kiek ilgesnis nei metų projektas vadinasi „Šiuolaikinio mokymo principai XXI a. mokykloje“. Jis gimė paskatintas poreikio gebėti veiksmingai ugdyti naujos kartos mokinius. Juo siekiama, kad mokytojai, įgiję išsilavinimą ir subrandinę savo profesinę patirtį praeitame amžiuje, galėtų atliepti 21 a. kartos poreikius, atnaujindami metodologines ir bendrąsias žinias. Projekto mokymai padės mokytojams praplėsti ir kultūrinį išprusimą, užmegzti kontaktų su Europos šalių mokytojais, pasidalinti patirtimi.

Mokytojai įgytas žinias ir praktikas efektyviai panaudos darbe, perduos kolegoms, kas pagerins progimnazijos teikiamo pradinio ir pagrindinio ugdymo kokybę, darant jį labiau patrauklų ir aktualų.

Projekto koordinatorė Rita Masiliūnienė