Respublikinė konferencija „Ką į UNESCO paveldą įtrauktume šiandien?“

UNESCO saugo vertybes įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą.  Šių gamtos, kultūros, dokumentinių objektų ir nematerialaus paveldo sąrašas suteikia ne tik pasididžiavimo jausmą, bet pasauliniu mastu reikalauja atsakomybės bei solidarumo siekiant išsaugoti reikšmingą žmonijos paveldą ateinančioms kartoms. Lietuva didžiuojasi keturiomis išskirtinę visuotinę vertę turinčiomis vietovėmis: Vilniaus istoriniu centru, Kuršių nerija, Kernavės archeologine vietove, Struvės geodezinio lanko punktais. 2008 m. Kryždirbystė ir kryžių simbolika bei Dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse  buvo įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 2010 m. Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą papildė dar viena Lietuvos vertybė – Lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“. Šalys, pasirašiusios Pasaulio paveldo konvenciją, yra raginamos šalies teritorijoje esančias paveldo vertybes, kurias ateityje ketina siūlyti įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą, įrašyti į preliminarųjį sąrašą.

Lietuvos UNESCO ASPnet mokyklų tinklas (šiam tinklui priklauso ir Raimundo Samulevičiaus progimnazija) kasmet organizuoja tradicinę respublikinę konferenciją „Ką į UNESCO paveldą įtrauktume šiandien?“.  Konferenciją organizavo VDU klasikinio ugdymo mokykla.  Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Švietimo programų vadovė Dalia Stabrauskaitė, ji taip pat skaitė  pranešimą apie mūsų paveldą, kuris puikuojasi UNESCO saugomų vertybių sąraše.

Mokinių pranešimuose išgirdome daug informacijos apie Jiesios atodangą, Šančių krantus, Dzūkijos grožį,  Įsitikinome kiaušinių skutinėjimo ir tautinio kostiumo išliekamąja verte. Mokiniai pateikė tvirtus argumentus, kodėl šiuos objektus reikia į traukti į UNESCO paveldą.

Raimundo Samulevičiaus progimnazijos mokiniai pristatė savo pranešimus.  Septintokė Luknė Brazlauskaitė skaitė pranešimą  „Skarulių Šv. Onos bažnyčia“ ir pateikė labai rimtus argumentus, kodėl Skarulių šv. Onos bažnyčią reikia įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą. Šeštokai Ivas Lucenko ir Karolis Grėbliauskas  pristatė pranešimą  „Į UNESCO paveldą įtraukčiau savo gimtąjį miestą“. Mokiniams konferencijai ruoštis padėjo istorijos mokytoja Danguolė Šabanienė ir dailės mokytoja Neringa Kušeliauskienė.

Smagu, kad dalyvaudami šioje konferencijoje garsinome savo miesto kultūrinį, istorinį paveldą ir prisidėjome prie Skarulių šv. Onos bažnyčio 400 – tųjų metinių paminėjimo.

                                                               Direktoriaus pavaduotoja Aldona Gailienė