Galutinis koordinatorių susitikimas

Gegužės 30-31 d. progimnazijoje įvyko paskutinis Erasmus+ projekto „Gifted and talented education“ koordinatorių susitikimas. Šalių dalyvių atstovai susirinko aptarti projekto pasiekimus ir pasirengti galutinės ataskaitos paruošimui.

Sumuojant projekto rezultatus, buvo parengti trys kertiniai dokumentai: projekto kokybės, parengtų metodinių priemonių ir poveikio mokyklų bendruomenėms ataskaitos. Jomis remiantis pildėme galutinę projekto ataskaitą, kurią kiekviena šalis teiks vertinti savo nacionalinei agentūrai, mūsų atveju – Švietimo mainų paramos fondui. Analizavome internetinio puslapio, kuriame sudėta projekto metodinė medžiaga, situaciją. Projektas, kurio pagrindinis koordinatorius yra Kuresarės gimnazija (Estija), vertinti turi būti priduotas ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d.